Αναζήτηση

DataWarehouse ETL

Η Data Warehouse είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για ανάλυση και αναφορά.

Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων (εξαγωγή) από μη ομοιογενή συστήματα συναλλαγών (OLTP - Online Transaction Processing), την επεξεργασία τους και τη φόρτωσή τους σε συστήματα βελτιστοποιημένα για ανάλυση (OLAP - Online Analytical Processing).

Φίλτρα
Sort
display